Günlük Hadis Kütüb-i Sitte Login

Listing Results Günlük Hadis Kütüb-i Sitte Login

About 20 results and 4 answers.

Kütüb-i Sitte'den Günlük Hadisler

10 hours ago

 • 31 Temmuz 2012 Salı 31 Temmuz 2012 Salı FasılKonuRaviHadisHint Bintu Utbe, Hz. Peygamber (sav)'e: "Ey Allah'ın Resulü, bana biat ver!" diye talepte bulunmuşta. Kendisine: "Hayır, şu ellerini değiştirmedikçe senden biat almayacağım. Ellerin tıpkı vahşi hayvanların ayağı gibi!" cevabını verdi. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisBir kadın, Hz. Aişe'ye kına yakma hususunda sormuştu, şu cevabı aldı: "Bunda bir beis yok (kına yakılabilir). Ancak ben bundan hoşlanmam. Çünkü sevdiğim (sav), onun kokusunu sevmezdi." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadis(Saçlarına) kına yakmış bir adam gelmiştir. Hz. Peygamber (sav): "Bu ne güzel!" buyurup takdir etti. (Az sonra) kına ve ketem ile boyanmış biri geldi. "Bu evvelkinden de güzel!" buyurdu. Sonra (saçlarını) sarıya boyamış biri daha gelmişti ki: "Bu öbürlerinden de güzel!" buyurdu. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 30 Temmuz 2012 Pazartesi 30 Temmuz 2012 Pazartesi FasılKonuRaviHadisResulullah (sav)'ın kılıncının kabzasının üst kısmı (kabia) gümüştendi. (Nesai'nin Enes'ten bir rivayetinde, "Resulullah'ın kılıncının pabuç kısmı gümüştü, kabzasının baş kasmı (kabia) da gümüştü. Bunlar arasında gümüş halkalar vardı" denmiştir.) Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisHz. Aişe (ra)'nin yanına, üzerinde ziller bulunan bir kız getirildi. Kızın zilleri çıngır çıngır ses çıkarıyordu. Hz. Aişe (ra): "Sakın ha! zillerini koparmadan onu yanıma getirmeyin!" dedi ve ilave etti: "Ben Resulullah (sav)'ın: "Zil bulunan eve melake girmez" buyurduğunu işittim. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisHuzeyfe'nin kız kardeşi (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ey kadınlar cemaati! Süs eşyanız gümüşten olmalıdır. Sizden hangi kadın altınla süslenir ve onu izhar eder (yabancıya gösterirse), mutlaka onunla azaba maruz kalır." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: ,
 • 29 Temmuz 2012 Pazar 29 Temmuz 2012 Pazar FasılKonuRaviHadisBir kadın Resulullah (sav)'a gelerek sordu: "İki altın bilezik hakkında ne dersiniz, (takayım mı?)" "Ateşten iki bileziktir, (takmayın!)" deyip cevap verdi. Kadın devamla: "Pekala altın gerdanlığa (ne dersiniz?)" diye sordu. Resulullah (sav)'dan yine: "Ateşten bir gerdanlık!" cevabını aldı. O, yine sordu: "Bir çift altın küpeye ne dersiniz?" "Ateşten bir çift küpe!" Kadında bir çift altın bilezik vardı. Onları çıkarıp attı ve: "(Ey Allah'ın Resulü), kadın kocası için süslenmezse, onun yanında kıymeti düşer" dedi. Resulullah (sav): "Sizden birine, gümüş küpeler takınmasından, bunları za'feran veya abir ile sarartmasından kimse engel olmaz!" cevabını verdi. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) yüzüğü sol eline takardı ve kaşını avucunun içine getirirdi. (İbnu Ömer de böyle yapardı) Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) yüzüğünü sağ eline takardı. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 28 Temmuz 2012 Cumartesi 28 Temmuz 2012 Cumartesi FasılKonuRaviHadisHz. Ömer, Süheyb (ra)'e: "Niye parmağında altın yüzük görüyorum?" dedi. Beriki: "Onu senden daha hayırlı olan da gördü, ama ayıplamadı" deyince, Hz. Ömer: "O da kimmiş?" dedi. Süheyb: "Resulullah!" cevabını verdi. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) bir adamın elinde altından bir yüzük gördü. Onu çıkarıp attı ve: "Biriniz tutup ateşten bir parçayı alıp eline koyuyor!" buyurdu. Resulullah (sav) gidince adama: "Yüzüğünü al (başka surette) ondan faydalan" dediler. O: "Hayır! Vallahi ebediyen almayacağım, onu Resulullah (sav) attı" dedi. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) kendisine altından bir yüzük yaptırdı. Bunun üzerine halk da altın yüzükler yaptırdı. Bilahare aleyhissalatu vesselam minbere çıkıp oturdu, yüzüğü çıkardı ve: "Vallahi bunu ebediyen takmıyacağım!" dedi. Halk da yüzüklerini çikarıp attılar. (Bir rivayette şu ziyadeyi yaptı: "Yüzüğü sağ eline takmıştı." Bir diğerinde de şu ziyade vardır: "Resulullah (sav) gümüşten bir mühür edindi, eline takmıştı. Sonra Hz. Ebu Bekir'in eline intikal etti, sonra Hz. Ömer'e, sonra da Hz. Osmana (ra)'a intikal etti. Eriş kuyusuna düşünceye kadar onun elinde kaldı. Üzerindeki yazı Muhammed Resulullah idi.") Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 27 Temmuz 2012 Cuma 27 Temmuz 2012 Cuma FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) halka namaz kıldırırken, bazı kimseler açlık sebebiyle kıyam sırasında yere yıkılırlardı. Bunlar Ashab-ı Suffe idi. (Medine'de misafireten bulunan) bedeviler, bunlara delirmiş derlerdi. Efendimiz namazdan çıkınca yanlarına uğrar ve: "Eğer (bu çektiğiniz sıkıntı sebebiyle) Allah indinde elde ettiğiniz mükafaatı bilseydiniz, fakirlik ve ihtiyaç yönüyle daha da artmayı dilerdiniz" derdi. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisGerçekten ben kendimi, Resulullah (sav) ile birlikte olan yedi kişiden yedincisi olarak görmüşümdür. Huble yaprağından başka yiyeceğimiz yoktu. Öyle ki avurtlarımız yara oldu. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisEvimden soğuk bir günde çıktım. Çok açtım, (yiyecek) bir şey arıyordum. Bir yahudiye rastladım, bahçesinde çıkrıkla sulama yapıyordu. Duvardaki bir açıklıktan adama baktım. "Ne istiyorsun ey bedevi, kovasını bir hurmaya bana su çeker misin?" dedi. Ben de: "Evet! ama kapıyı aç da gireyim!" dedim. Adam kapıyı açtı, ben girdim, bir kova verdi. Su çekmeye başladım. Her kovada bir hurma verdi, iki avucum hurma ile dolunca kovayı bıraktım ve bu bana yeter deyip hurmaları yedim, sudan içip sonra mescide geldim. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 26 Temmuz 2012 Perşembe 26 Temmuz 2012 Perşembe FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Şurası muhakkak ki, Allah hakkında benim korkutulduğum kadar kimse korkutulmamıştır. Allah yolunda bana çektirilen eziyet kadar kimseye eziyet çektirilmemiştir. Zaman olmuştur otuz gün ve otuz gecelik bir ay boyu, Bilal ile benim yiyeceğim, Bilal'in koltuğunun altına sıkışacak miktarı geçmemiştir." (Tirmizi, hadisin sahih olduğunu belirtir ve ilave eder: "Bu durum Resulullah (sav)'ın (amcası Ebu Talib öldüğü zaman, Taifte yeni bir hami bulmak ümidiyle, müşriklerden) kaçarak Hz. Bilal (ra)'le Mekke'den çıktığı zamanla ilgilidir.") Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) ve ailesi üst üste pek çok geceleri aç geçirirler ve akşam yemeği bulamazlardı. Ekmekleri çoğunlukla arpa ekmeği idi." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Kişi mahzurlu olan şeyden korkarak mahzursuz olanı terketmedikçe gerçek takvaya ulaşamaz." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 25 Temmuz 2012 Çarşamba 25 Temmuz 2012 Çarşamba FasılKonuRaviHadisResulullah (sav)'ın yanında dünyayı zikretmişlerdi. Buyurdular ki: "Duymuyor musunuz, işitmiyor musunuz? Mütevazi giyinmek imandandır, mütevazi giyinmek imandandır!" Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisBir adam gelerek "Ey Allah'ın Resulü! Ben seni seviyorum" dedi. Resulullah: Ne söylediğim dikkat et!" diye cevap verdi. Adam: "Vallahi ben seni seviyorum!" deyip, bunu üç kere tekrar etti. Resulullah (sav) bunun üzerine adama: "Eğer beni seviyorsun, fakirlik için bir zırh hazırla. Çünkü beni sevene fakirlik, hedefine koşan selden daha sür'atli gelir." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Bana zayıflarınızı arayın. Zira sizler, zayıflarınız sebebiyle yardıma ve rızka mazhar kılınıyorsunuz." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 24 Temmuz 2012 Salı 24 Temmuz 2012 Salı FasılKonuRaviHadisMuhacirlerin fakirlerinden bir grupla birlikte oturmuştum. Bunlardan bir kısmı, bir kısmı(nın karaltısından istifade) ile çıplaklıktan korunuyordu. Bir kari de bize (Kur'an) okuyordu. Derken Resulullah (sav) çıkageldi ve üzerimizde dikildi. Resulullah'ın yanımızda dikilmesi üzerine kari okumayı bıraktı. Resulullah da selam verdi ve : "Ne yapıyorunuz?" diye sordu. "Ey Allah'ın Resulü!" dedik, "o karimizdir, bize (Kur'an) okuyor. Biz de Allah Teala'nın kitabını dinliyoruz." Bunun üzerine Resulullah (sav): "Ümmetim arasında, kendileriyle birlikte sabretmem emredilen kimseleri yaratan Allah'ıma hamdolsun!" dedi. Sonra, kendisini bizimle eşitlemek üzere Resulullah, ortamıza oturdu.Ve eliyle işaret ederek: "Şöyle (halka yapın)" dedi. Cemaat hemen etrafında halka oldu, yüzleri ona döndü. Ebu Said der ki: "Resulullah (sav)'ın onlar arasında benden başka birini daha tanıyor görmedim. (Herkes yeni baştan vaziyetini alınca) Resulullah şu müjdeyi verdi: "Ey yoksul muhacirler, size müjdeler olsun! Size Kıyamet günündeki tam nuru müjde ediyorum. Sizler cennete, insanların zenginlerinden yarım gün önce gireceksiniz. Bu yarım gün, (dünya günleriyle) beşyüz yıl eder." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Fukaralar, cennete zenginlerden beşyüz yıl önce girerler. Bu (Allah'ın indinde) yarım gündür." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) şöyle dua ederdi: "Allah'ım, Al-i Muhammed'in rızkını belini doğrultacak kadar ver -Bir diğer rivayette- "yetecek kadar ver" buyurmuştur." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 23 Temmuz 2012 Pazartesi 23 Temmuz 2012 Pazartesi FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) efendimiz buyurdular ki: "Dünyada zahidlik, helal olanı haram etmek veya malı ziyan etmekle olmaz. Gerçek zahidlik, Allah'ın elinde olana, kendi elinde olandan daha çok güvenmen ve bir müsibete düştüğün zaman getireceği sevabı sebebiyle, onun devamına rağbet göstermendir." [Rezin şunu ilave etti: "Zira Allah Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur: "Bu, kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmamanız içindir" (Hadid 23)] Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisHz. Peygamber (sav), (bizi hacca giderken) sadaka develerine bindirdi. (Bu rivayeti Rezin ilave etmiştir. Buhari muallak olarak kaydeder. Ahmed İbnu Hanbel de Müsned'de) Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisBerire (ra)'ye tasadduk edilen bir etten Resulullah'a ikram edilmişti. (Etin menşeini öğrenen Resulullah: "Bu ona sadakadır, bize ise hediyedir buyurdu." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 22 Temmuz 2012 Pazar 22 Temmuz 2012 Pazar FasılKonuRaviHadisResulullah (sav)'a gelip biat ettim. O sırada bir adam gelerek: "Bana sadakadan ver!" dedi. Resulullah (sav) adama: "Allah, sadakalar hususunda, ne herhangi bir peygambere ne de bir başkaına hüküm verme yetkisi tanımadı, hükmü bizzat kendisi verdi. Ve, sadakaları sekiz hisseye ayırdı. Eğer sen bunlardan birine girersen senin hakkını derhal sana veririm" buyurdu. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Sadaka, ne zengine ne de sakatlığı olmayan güçlüye helal değildir." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) efendimiz, kendisine bir yiyecek getirilince, mahiyeti hakkında sorardı. Eğer "hediye olduğu" söylenirse ondan yerdi, "sadaka olduğu" söylenirse yemeyip Ashabına, "Siz yiyin!" derdi. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 21 Temmuz 2012 Cumartesi 21 Temmuz 2012 Cumartesi FasılKonuRaviHadisHasan İbnu Ali (ra) zekat hurmasından bir tanesini alıp, hemen ağzına attı. Resulullah (sav): "Hişt, hişt at onu! Bilmiyor musun, biz zekat yemiyoruz!" -veya: "Bize zekat helal değildir!-" diye müdahale etti. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Zekatı hakkaniyetle toplayan tahsildar evine dönünceye kadar, Allah Teala yolunda cihad yapan asker gibidir." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Zekatta haddi aşan, vermeyen gibidir." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 20 Temmuz 2012 Cuma 20 Temmuz 2012 Cuma FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) zekat toplama işinde bir adam istihdam etti. -Bir rivayette "Beni Süleym'in zekatını toplama işinde" denmiştir. Adam vazifeden dönünce: "Bu size aittir, şu da bana hediye edilenler!" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav) (öfkeyle) minbere çıkıp, Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra şunları söyledi: "Emma ba'd. Ben sizden birini, Allah'ın bana tevdi ettiği bir işte istihdam ederim. Sonra o gelir: "Bu size aittir, şu da bana hediye edilenler!" der. Bu adama, babasının veya anasının evinde otursaydı da, eğer doğru sözlüyse hediyesi ayağına gelseydi ya! Vallahi sizden kim haksız bir şey alırsa mutlaka onu boynunda taşır olduğu halde Kıyamet günü Allah'la karşılacaktır. Eğer bu haksız aldığı şey deve ise böğürecek, sığırsa möleyecek, koyunsa meleyecek!" Sonra Resulullah ellerini kaldırdı, o kadar ki koltuk altındaki beyazlık gözüktü: "Allah'ım tebliğ ettim mi?" dedi ve bu sözünü üç kere tekrar etti. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisİbnu Ömer (ra) ramazan zekatını müdd-i Nebi (as) ile verirdi. Keffaret-i yemini de müdd-i Nebi ile öderdi. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisBiz sadaka-i fıtr bir sa' yiyecek veya bir sa' arpa veya bir sa' hurma veya bir sa' ekit (denen yoğurt kurusu) veya bir sa' kuru üzümden çıkarırdık. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 19 Temmuz 2012 Perşembe 19 Temmuz 2012 Perşembe FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) sadaka-i fıtrı, müslümanlardan büyük-küçük, kadın-erkek, her bir hür ve köle üzerine bir sa' hurma veya bir sa' arpa olarak farz kıldı." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisSaid İbnu Ebyaz, babası Ebyaz İbnu Hammal (ra)'dan naklettiğine göre, "O (Ebyaz) kavminin, murahhası olarak Hz. Peyamber (sav) 'a geldiği vakit, Resulullah'la konuşup Sebe halkında zekat almamasını söylemiştir, Hz. Peygamber, ona: "Ey Sebe'nin kardeşi," demiştir, "zekat şart." "Ey Allah'ın Resulü, bizim ektiğimiz şey sadece pamuk. Sebe halkı dağıldı, onlardan halkı dağıldı, onlardan Me'rib'de az bir halk kaldı" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav), Me'rib'de kalan Sebeliler için her yıl, Meafiri kumaşın değerine denk, yetmiş takım kumaş elbise vermeleri şartıyla sulh antlaşması yaptı. Onlar bu zekatı, Resulullah (sav) vefat edinceye kadar ödemeye devam ettiler. Sonra Hz. Ebu Bekir (ra) de hayatı boyunca bu antlaşmayı te'yid etti. Hz. Ebu Bekir vefat edince bu antlaşma sona erdi, onlardan zekatın muktessasına göre vergi alındı." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) Yemen'e gönderirken kendisine demiştir ki: "Zekat olarak hububattan hububat al, davardan koyun al, deveden erkek veya dişi bir deve (bair) al, sığırdan da bir sığır al." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 18 Temmuz 2012 Çarşamba 18 Temmuz 2012 Çarşamba FasılKonuRaviHadisHz. Abbas (ra), Resulullah (sav)'a hayırda acele etmek maksadıyla daha senesi dolmadan, erken vakitte zekatın verilmesi hususunda sormuştu. Resulullah (sav) bu hususta ona müsaade etti. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Balda on tuluk için bir tuluk zekat vardır." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Müslüman üzerine, atı ve kölesi için zekat mükellefiyeti yoktur." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 17 Temmuz 2012 Salı 17 Temmuz 2012 Salı FasılKonuRaviHadisZuba'a Bintu'z-Zübeyr İbnu Abdi'l-Muttalib -ki bu kadın el-Mikdad İbnu Amr (ra)'ın nikahı altında idi- anlatıyor: Mikdad, hacetini kaza etmek üzere Bakiu'l-Habhabe'ye gitti. Orada bir fare, bir delikten bir dinar çıkarıyordu. Sonra birer birer dinarlar çıkarmaya devam etti. Tam on yedi dinar çıkardı. Sonra da kırmızı bir bez çıkardı. Bu, dinarların içine konmuş olduğu bez olmalıydı. Bezin içinden bir dinar daha çıktı. Tamamı onsekiz dinardı. Mikdad bunları Resulullah (sav)'a götürüp durumu haber verdi ve: "Bunun sadakasını alın!" dedi. Resulullah (sav) ona sordu: "Sen deliğe eğildin mi?" "Hayır." "Öyleyse Allah bunu sana mübarek kılsın!" dedi. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Hayvan(ın sebep olduğu mağduriyet) hederdir, kuyu(nun sebep olduğu mağduriyet) hederdir. Maden(in sebep olduğu mağduriyet) hederdir. Defineye humus (beşte bir nisbetinde zekat) vardır." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) bize, hurmaya tahmin biçtiğimiz gibi, üzüme de tahmin biçmemizi ve zekatını kuru üzüm olarak almamızı emretti, tıpkı hurmanın zekatını kuru hurma olarak aldığımız gibi. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 16 Temmuz 2012 Pazartesi 16 Temmuz 2012 Pazartesi FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Nehir ve yağmur sularının suladığı şeylerden (zekat olarak) öşür (onda bir) alınır. Hayvanla sulananlardan öşrün yarısı (yirmide bir) zekat alınır." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisHz. Aişe (ra) kardeşi Muhammed'in yetim kızlarını terbiyesine almış, onları hacr devrelerinde himaye ediyordu. Kızların (kendi mülkleri olan) zinetleri vardı. Hz. Aişe bu zinetler için zekat vermiyordu. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisAmr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi) tarikinden anlatıyor: "Resulullah (sav)'a bir kadın, beraberinde bir kızı olduğu halde geldi. Kızın elinde, altından kalın iki bilezik vardı. "Bunların zekatını verdin mi?" diye Resulullah (sav) kadına sordu. Kadın: "Hayır!" diye cevap verdi. Resulullah (sav): "Kıyamet günü Allah'ın, onları sana ateşten iki bilezik yapması seni memnun eder mi?" dedi. Bunun üzerine kadın, bilezikleri derhal çıkarıp Resulullah (sav)'ın önüne bıraktı ve: "Bunlar Allah ve Resulüne aittir!" dedi. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 15 Temmuz 2012 Pazar 15 Temmuz 2012 Pazar FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Zekatta ne ayağa getirtme, ne uzağa gitme vardır. Zekatlar evlerinde alınır." Muhammed İbnu İshak bunu şöyle açıklamıştır: "Zekat mükellefi, zekatını tahsildarın ayağına getirmez. Tahsildar da mükellefin uzaktaki (tarla, ağıl, yayla vs. gibi) yerlerine gitmez. Zekatlar mükelleflerin ikamet mahallerinde alınır." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) beni Yemen'e gönderdi ve bana: "Her otuz sığırdan bir erkek veya dişi buzağı (tebi'a), her kırktan bir müsinne, her bir buluğa eren şahıstan bir dinar veya o değerde muğari (adındaki bir giyecek)" almamı emretti. (Metnin lafzı Tirmizi'ye aittir) Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisSalim, babası Abdullah İbnu Ömer'den naklen anlatıyor: Resulullah (sav) (mallardan alınması gereken) zekatların miktarını belirten bir kitap yazmıştı. Amillerine göndermeden vefat etti. Resulullah onu kılıncına yakın olarak asmıştı. Hz. Ebu Bekir (ra), ölünceye kadar onunla amel etti. Sonra Hz. Ömer (ra) de ölünceye kadar onunla amel etti. Bu kitapta şunlar yazılı idi: DEVELER: 1) 5 devenin zekatı 1 koyundur. 2) 10 devenin zekatı 2 koyundur. 3) 15 devenin zekatı 3 koyundur. 4) 20 devenin zekatı 4 koyundur. 5) 25'e ulaştı mı 35'e kadar, zekat bir bintu mehaz'dır. 6) 36'ya ulaştı mı 45'e kadar, zekat bir ibnu lebun'dur 7) 46'ya ulaştı mı 60'a kadar, zekat bir hıkka'dır. 8) 61'e ulaştı mı 75'e kadar, zekat bir ceza'a'dır. 9) 76'ya ulaştı mı 90'a kadar, zekat 2 ibnetu lebun'dur. 10) 91 'e ulaştı mı 120'ye kadar, zekat 2 hıkka'dır. 11) Deve 120'den fazla ise zekat her elliye bir hıkka; her kırka bir ibnetu lebun zekat gerekir. KOYUNA GELİNCE 12) 40'a ulaşınca 120 koyuna kadar zekatı 1 koyundur. 13) 121 'e ulaşınca 200 koyuna kadar zekatı 2 koyundur. 14) 201'e ulaşınca 300 koyuna kadar zekatı 3 koyundur. 15) 300'ü aştı mı her 100 koyuna bir koyun zekat düşer, yüzden aşağıda kalan küsurata zekat düşmez. 16) Zekat korkusuyla müctemi (birleşik) olanlar ayrılmaz, müteferrik (ayrı) olanlar da birleştirilmez. 17) İki ortağın malından alınan zekatta, her ikisi de adalet üzere birbirlerine müracaat ederler. 18) Zekat olarak, çok yaşlı ve ayıplı olan hayvan alınmaz. 19) Zühri der ki: "Zekatı almak üzere memur geldiği vakit, koyunlar üç sınıfa ayrılır: Üçte biri kötü, üçte biri iyi, üçte biri de vasat. Zekat memuru, zekat payını vasat kısmından alır." Zühri, sığırdan bahsetmez. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 14 Temmuz 2012 Cumartesi 14 Temmuz 2012 Cumartesi FasılKonuRaviHadisHz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Sizi (ticari olmayan) atın ve kölenin zekatından affettim, öyle ise gümüş paralannızın zekatını verin. Bunun her kırk dirhemine bir dirhem vereceksiniz. Ancak yüz doksan dirheme zekat düşmez, ikiyüz dirheme ulaştı mı beş dirhem verilecektir." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Kim malının zekatını sevab umarak verirse ona sevap verilir. Kim de zekatını vermezse biz zekatı ve malın yarısını (cezalı olarak zorla) alırız. Bu, Rabbimizin kesin kararlarından biridir. Al-i Muhammed'e ondan bir hak yoktur." (Rezin tahric etmiştir) Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) Hz. Muaz (ra)'ı Yemen'e gönderdi. (Giderken) ona dedi ki: "Sen Ehl-i Kitap bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin ilk şey Allah'a ibadet olsun. Allah'ı tanıdılar mı, kendilerine Allah'ın zekatı farz kılmış olduğunu, zenginlerinden alınıp fakirlerine dağıtılacağını onlara haber ver. Onlar buna da itaat ederlerse kendilerinden zekatı al. Zekat alırken halkın (nazarlarında) kıymetli olan mallarından sakın. Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah'la bu beddua arasında perde mevcut değildir." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 13 Temmuz 2012 Cuma 13 Temmuz 2012 Cuma FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Kimin dünyada iki yüzü varsa kıyamet günü, ateşten iki dili olacaktır." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Allahu Teala Hazretleri diyor ki: "Ben ortakların şirkten en müstağni olanıyım. Kim bir amel yapar, buna benden başkasını da ortak kılarsa, onu ortağıyla başbaşa bırakırım." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) bir gün: "Hüzün kuyusundan Allah'a sığının!" buyurdular. Oradakiler: "Ey Allah'ın Resulü! Hüzün kuyusu da nedir?" diye sordular. "0," dedi, "cehennemde bir vadidir; cehennem, o vadiden her gün yüz kere Allah (cc)'a sığınma taleb eder." "Ey Allah'ın Resulü!" denildi, "oraya kimler girecek?" "Oraya" dedi, "amellerinde riya yapan kurralar girecektir!" Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 12 Temmuz 2012 Perşembe 12 Temmuz 2012 Perşembe FasılKonuRaviHadisŞüfeyyü'l-Esmai, Hz. Ebu Hüreyre'den naklediyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kıyamet günü ilk çağrılacaklar, Kur'an-ı ezberleyen biri, Allah yolunda öldürülen biri ve bir de çok malı olan biridir. Allah Teala Hazretleri Kur'an okuyana: "Ben Resulüme inzal buyurduğum şeyi sana öğretmedim mi?" diye soracak. Adam: "Evet ya Rabbi! diyecek. "Bildiklerinle ne amelde bulundun?" diye Rabb Teala tekrar soracak. Adam: "Ben onu gündüz ve gece boyunca okurdum" diyecek. Allahu Teala Hazretleri: "Yalan söylüyorsun! diyecek. Melekler de ona: "Yalan söylüyorsun!" diye çıkışacaklar, Allahu Teala Hazretleri ona: "Bilakis sen, "Falanca Kur'an okuyor" densin diye okudun ve bu da söylendi" der. Sonra, mal sahibi getirilir. Allah Teala Hazretleri: "Ben sana bolca mal vermedim mi? Hatta o kadar bol verdim ki, kimseye muhtaç olmadın?" der. Zengin adam, "Evet ya Rabbi" der. "Sana verdiğimle ne amelde bulundun?" diye Rabb Teala sorar. Adam: "Sıla-i rahimde bulunur ve tasadduk ederdim" der. Allahu Teala Hazretleri: "Bilakis sen: "Falanca cömerttir" desinler diye bunu yaptın ve bu da denildi" der. Sonra Allah yolunda öldürülen getirilir. Allah Teala Hazretleri: "Niçin öldürüldün?" diye sorar. Adam: "Senin yolunda cihadla emrolundum. Ben de öldürülünceye kadar savaştım" der. Hakk Teala ona: "Yalan söylüyorsun!" der. Ona melekler de: "Yalan söylüyorsun!" diye çıkışırlar. Allah Teala Hazretleri ona tekrar: "Bilakis sen: "Falanca cesurdur" desinler diye düşündün ve bu da söylendi" buyurur. Sonra (Resulullah (sav) Ebu Hüreyre'nin dizine vurup): "Ey Ebu Hüreyre! Bu üç kimse. Kıyamet günü, cehennemin, aleyhlerinde kabaracağı Allah'ın ilk üç mahlukudur!" dedi." Şüfey der ki: "Ben Ebu Hüreyre'den aldığım bu hadisi, Hz. Muaviye'ye haber verdim. Bunun üzerine: "Böylelerine bu muamele yapılırsa, insanların geri kalanlarına neler yapılır?" dedi ve Hz. Muaviye şiddetli bir ağlayışla ağlamaya başladı, öyle ki helak olacağını zannettim. Derken bir müddet sonra kendine geldi, yüzündeki (gözyaşlarını) sildi. Ve şunları söyledi: "Allah ve Onun Resulü doğru söylediler: "Dünya hayatını ve onun zinetini isteyenlere, orada işlediklerinin karşılığını tastamam veririz. Onlar orada bir eksikliğe de uğratılmazlar. İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır" (Hud 15-16). Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Rehin kapanmaz." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) herhangi bir işi için bir adam gönderse şu tembihte bulunurdu: "Sevindirin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 11 Temmuz 2012 Çarşamba 11 Temmuz 2012 Çarşamba FasılKonuRaviHadisKendisinde dikbaşlılık olan bir deveye bindim. (Hırçınlık etmeye) başlayınca ileri-geri sürmeye başladım. Bunun üzerine Resulullah (sav): "Rifkla, tatlılıkla davran! diye müdahale etti..." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Peygamberlerden birini bir karınca ısırdı. O da (öfkelenerek) karıncanın yuvasının yakılmasını emretti ve yakıldı, Allah Teala Hazretleri ona şöyle vahyetti: "Seni bir karınca ısırmışken, sen tesbih eden bir ümmeti yaktın." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisAbdurrahman İbnu Abdullah, babası Abdurrahman (ra)'dan rivayet eder ki şöyle demiştir: "Biz bir seferde Resulullah (sav) ile beraber idik. Resulullah bir ara bir ihtiyacı için yanımızdan ayrıldı. O sırada hummara denen bir kuş gördük, iki tane de yavrusu vardı. (Kuş kaçtı) yavrularını aldık. Kuşcağız etrafımıza yaklaşıp çırpınmaya, kanatlarını çırpıp havada inip çıkmaya başladı. Resulullah (sav) efendimiz gelince: "Kim bu zavallının yavrusunu alıp onu izdıraba attı? Yavrusunu geri verin!" diye emretti. Bir ara, ateşe verdiğimiz bir karınca yuvası gördü. "Kim yaktı bunu?" diye sordu. "Biz!" dedik. "Ateşle azab vermek sadece ateşin Rabbine hastır" buyurdu." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 10 Temmuz 2012 Salı 10 Temmuz 2012 Salı FasılKonuRaviHadisResulullah (sav)'ın kaza-i hacet yaparken geri tarafından istitar (perdelenme) için en ziyade tercih ettiği sütre, bir bina veya bir hurma kümesi idi. Bir seferinde Ensardan bir zatın bahçesine girdi. Orada bir deve vardı. Deve Resulullah (sav)'ı görünce inledi ve gözlerinden yaşlar aktı. Aleyhissalatu vesselam deveye yaklaştı ve gözyaşlarını sildi. Hayvan sakinleşti. "Bu devenin sahibi kimi" diye sorarak ilgi gösterdi, Ensar'dan bir genç: "O bana aittir ey Allah'ın Resulü!" deyip ortaya çıkınca Hz. Peygamber onu payladı: "Allah'n sana mülk kıldığı bu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bak! Bu bana şikayette bulundu. Sen bunu acıktırıyor ve fazla çalıştırarak da yoruyormuşsun." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisBir diğer rivayette şöyle denmiştir: "Fahişe bir kadın, sıcak bir günde, bir kuyunun etrafında dönen bir köpek gördü, susuzluktan dilini çıkarmış soluyordu. Kadıncağız mestini çıkararak (onunla su çekip köpeği suladı). Bu sebeple kadın mağfiret olundu." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav)'a bir grup esir getirilmişti. İçlerinde bir kadın vardı, göğüsleri sütle dolu idi. Bu kadın (sağa sola) koşuyor, esirler arasında bir çocuk bulduğu zaman onu yakalayıp kucaklıyor, göğsüne bastırıyor ve emziriyordu. (Dikkatleri çeken bu manzara karşısında), aleyhissalatu vesselam: "Bu kadının, çocuğunu ateşe atacağına kanaatiniz olur mu?" dedi. Bizler: "Hayır!" diye cevap verince: "(Bilin ki), Allah'ın kullarına olan rahmeti, bu kadının çocuğuna olan şefkatinden fazladır" buyurdu. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 9 Temmuz 2012 Pazartesi 9 Temmuz 2012 Pazartesi FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'ın yüz rahmeti var. Bunlardan biriyle mahlukat kendi aralarında birbirlerine merhamet gösterirler. Doksandokuz rahmet de Kıyamet günü içindir." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Allah celle şanühu mahlukatın olmasına hükmettiği zaman -Müslim'in rivayetinde: "Allah mahlukatı yarattığı zaman"- yanında bulunan, Arş'ın gerisindeki bir kitaba şunu yazdı: "Muhakkak ki rahmetim gazabıma galebe çalmıştır." (Buhari'nin bir diğer rivayetinde: "Rahmetim gazabıma galebe çaldı" denmiştir. Buhari ve Müslim'in bir rivayetlerinde: "(Rahmetim) gazabımı geçti" denmiştir.) Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Merhamet, ancak şaki'mn (ebedi hüsrana uğrayanın) kalbinden çıkarılabilir." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 8 Temmuz 2012 Pazar 8 Temmuz 2012 Pazar FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı) Rahman'dan bir bağdır. Kim bunu korursa Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) bana: "Ey Enes," dedi, "insanlar yurtlar ediniyor. Bu yurtlardan biri Basra ve Busayra diye tesmiye edilmektedir. Eğer sen oraya uğrar veya ona girersen, oranın çorak (tuzlu) arazisinden, gemilerin yanaştığı limanından, çarşısından, ümerasının kapılarından sakınasın! Sana oranın güneşe açık yerlerini (dağları) tavsiye ederim. Zira orada hasf (yere batma), kazf ve zelzele olacak. Bir kavim de normal şekilde akşama erdiği halde, sabaha maymun ve hınzırlar olarak çıkacak." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) Hıcr'a uğradığı zaman: "Nefislerini zulmedenlerin meskenlerine girerken onların maruz kaldığı musibetin size de gelmesi korkusuyla ağlayarak girin!" dedi. Sonra başını (ridasıyla) örtüp yürüyüşünü hızlandırdı ve vadiyi geçinceye kadar bu hız üzere devam etti." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 7 Temmuz 2012 Cumartesi 7 Temmuz 2012 Cumartesi FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav)'ın yanına girmiştir. Onu bir hasır örgünün üzerinde uyumuş buldum. Hasır, (vücudunun açık olan) yan taraflarında izler bırakmıştı. "Ey Allah'ın Resulü dedim, sana bir yaygı te'min etsek de hasırın üstüne sersek, onun sertliğine karşı sizi korusa!" "Ben kim, dünya kim. Dünya ile benim misalim, bir ağacın altında gölgelenir sonra terkedip giden yolcunun misali gibidir." (Tirmizi hadisin sahih olduğunu söyledi) Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Dünya, mü'mine hapishane, kafire cennettir." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 6 Temmuz 2012 Cuma 6 Temmuz 2012 Cuma FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Dünya tatlı ve hoştur. Allah sizi ona varis kılacak ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. Öyleyse dünyadan sakının, kadından da sakının! Zira Beni İsrail'in ilk fitnesi kadın yüzünden çıkmıştır." (Müslim'in bir rivayetinde: "Kendinden sonra erkeklere, kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım" buyurulmuştur.") Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisArap Hıristiyanlarının kestiklerini yemekte bir beis yoktur. Ancak, Allah'tan başka birisinin adını andığını işitirsen o zaman kestiğini yeme. İşitmemiş isen, (bu durumda vehimlenme), çünkü Allah, onların küfrünü bildiği halde kestiklerini helal kılmıştır." Hz. Ali'den de bu manada rivayet yapılmıştır. [Rezin ilavesidir. Bu ilave rivayet, Buhari'nin Kitabu'z-Zebaih'de 22. babta bab başlığında kaydedilmiştir] Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav)'a soruldu: "Halk bize et getiriyor, kesilirken besmele çekilip çekilmediğini bilmiyoruz, ne yapalım?" "Siz besmele çekin, yiyin!" cevabını verdi. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 5 Temmuz 2012 Perşembe 5 Temmuz 2012 Perşembe FasılKonuRaviHadisBeni Hariseli bir adamdan rivayet eder ki: "Bu zat bir sağmal deveyi gütmekte iken ölmek üzere oldugunu farkeder. Beraberinde, hayvanı kesebilecek bir şey de bulamaz. Eline geçirdiği bir kazığı devenin ümmüğüne saplar, kanını akıtır. Sonra durumu Resulullah (sav)'a haber verir. Efendimiz yemesini söyler." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisKa'b İbnu Malik (ra) bir oğlundan, İbnu Ömer'e anlatırken şunları işitmiştir: "Babası kendisine haber vermiştir ki: Davar güden cariyeleri, bir koyunun ölmek üzere olduğunu görmüş, derhal bir taş kırarak, onunla koyunu kesmiştir. Babası ailesine: "Ondan yemeyin. Resulullah (sav)'a sorayım" demiş ve sormuştur. Resulullah (sav) yemelerini emretmiştir." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisBir deve kesildiği zaman karnındaki yavrunun tezkiyesi, devenin tezkiyesine tabidir, yeter ki yavrunun hilkati (bütün uzuvlarının çıkmasıyla) tamamlanmış, tüyleri de bitmiş olsun. Yavru annenin karnından çıkınca (yine de hemen) kesilir, ta ki içteki kan çıksın." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 4 Temmuz 2012 Çarşamba 4 Temmuz 2012 Çarşamba FasılKonuRaviHadisElinde (tasarrufunda) olduğu halde (normal kesişten) seni aciz bırakan şey av gibidir." (Yine İbnu Abbas), kuyuya düşen bir deve hakkında: "Neresinden gücün yeterse kes!" demiştir. Hz. Ali, İbnu Ömer ve Hz. Aişe (ra) de bu görüşte idiler. İbnu Abbas, İbnu Ömer ve Enes (ra): "Boğazdan kesmeye başlayınca (acele sebebiyle) başı kopuverse bunda bir beis yok. Ancak, ense tarafından kesilmişse yenmez, baş kopsa da kopmasa da farketmez" demiştir. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) Medine'ye geldiği zaman, Medineliler, (diri olan) devenin hörgücünü kesiyorlar ve koyunların da kuyruklarını koparıyorlar ve bunları yiyorlardı. Bu durum üzerine Resulullah (sav): "Hayvan diri iken ondan her ne kesilmiş ise, bu meyte (iaşe) hükmündedir, yenilmez." dedi. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadis(Hayvanı keserken) besmele çekmeyi bir kimse unutmuşsa bunun bir mahzuru yoktur. Ancak kasden terketmiş ise, kesilen yenilmez." [Rezin'in ilavesidir] Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 3 Temmuz 2012 Salı 3 Temmuz 2012 Salı FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdu ki: "Allah Teala hazretleri, her şeyde iyiliği emretmiştir. Öyleyse öldürdüğünüz zaman öldürmeyi iyi yapın. Kesecek olursanız kesmeyi iyi yapın. Bıçağın ağzını bileyin. Hayvana (zahmet vermeyin) rahat ettirin." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Kim yatağına temiz (abdestli) olarak girer ve uyku basıncaya kadar Allah'ı zikrederse gecenin herhangi bir saatinde uyanıp da Allah'tan dünya veya ahiret hayırlarından bir şey isterse Allah Teala, istediğini mutlaka ona verir." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "İçerisinde Allah zikredilen evlerin misali ile içerisinde Allah zikredilmeyen evlerin misali, diri ile ölünün misali gibidir." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 2 Temmuz 2012 Pazartesi 2 Temmuz 2012 Pazartesi FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir yere oturur ve orada Allah'ı zikretmez (ve hiç zikretmeden kalkar) ise Allah'tan ona bir noksanlık vardır. Kim bir yere yatar, orada Allah'ı zikretmezse, ona Allah'tan bir noksanlık vardır. Kim bir müddet yürür ve bu esnada Allah'ı zikretmezse, Allah'tan ona bir noksanlık vardır." [Hadisin metni Ebu Davud'a aittir. Sondaki ziyade İbnu Hibban'ın Mevarid'inden alınmadır (2319)] Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav)'a namazını kıldırıvermesi için bir adamın cenazesi getirildi. Aleyhissalatu vesselam: "Onun üzerinde borç var, arkadaşınızın namazını siz kılın!" buyurdu. Ben: "(Borç) benim üzerime olsun, ey Allah'ın Resulü" dedim. "Sadakatle mi?" dedi. "Sadakatle!" dedim. Bunun üzerine cenazenin namazını kıldı." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisAnlattığına göre, Ebu Katade, bir boçlusunu (para taleb etmek üzere) aramıştı. O, kendisinden gizlendi. Bilahare adamı buldu. Ancak: "Dardayım" dedi. Bunun üzerine: "Allah'a yemin eder misin?" diye sordu. Borçlu: "Vallahi" diye yemin etti. Ebu Katade: "Ben Resulullah (sav)'ın, "Kim Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmasını isterse darda olana nefes aldırsın veya tamamen bağışlayıversin" dediğini işittim" dedi. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 1 Temmuz 2012 Pazar 1 Temmuz 2012 Pazar FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine: "Onun borcundan vazgeçiverin, böylece Allah'ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız" derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçti." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) buyurdular ki: "Zenginin borcunu savsaklaması, haysiyetinin ihlal edilmesini ve cezalandırılmasını helal kılar." İbnu'l-Mübarek der ki: "Irzını helal kılar", kendisine kaba davranılır demektir. "Cezalandırılması" da, hapsedilmesidir." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisMeymune (ra) fazlaca borca giriyordu. Ailesi bu meselede müdahale edip ayıpladılar. Şu cevabı verdi: Borcu bırakmayacağım. Ben dostum ve can yoldaşım aleyhissalatu vesselam'ı şöyle söylerken dinledim: "Bir borçla borçlanan bir kimsenin ödeme niyetinde olduğunu Allah bilince, onun borcunu Allah mutlaka dünyada iken öder." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , Kaydol:

Show more

See More

Kütüb-i Sitte'den Günlük Hadisler

7 hours ago

 • 18 Eylül 2012 Salı 18 Eylül 2012 Salı FasılKonuRaviHadisYatsı namazı için ikamet okunmuştu ki bir adam: "Benim bir işim var!" diyerek araya girdi. Resulullah (sav) (farzı kıldırmazdan önce) kalktı, adamla hususi şekilde konuşmaya başladı, insanlar -veya bir kısmı- uyuyuncaya kadar konuşma uzadı. Namazı sonra kıldılar. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 17 Eylül 2012 Pazartesi 17 Eylül 2012 Pazartesi FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) (bir gün) yatsıyı tehir etmişti. Ömer (ra) çıkıp: "Ey Allah'ın Resulü, namazı kılalım. Kadınlar ve çocuklar yattılar" dedi. Aleyhissalatu vesselam başı su damlıyor olduğu halde çıkıp: "Ümmetime meşakkat vermemiş olsam yatsıyı bu vakitte kılmalarını emrederdim!" buyurdu." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisİbnu'z-Zübeyr zamanında, ben Abdullah İbnu Ömer (ra)'in yanında babamla birlikte bulunuyordum. Abbad İbnu Abdillah İbni'z-Zübeyr sordu: "Biz işittik ki, akşam yemeğine namazdan önce başlanırmış, (doğru mu?)" Abdullah İbnu Ömer (ra) şu cevabı verdi: "Bak hele! Onların akşam yemekleri nasıldı? Zanneder misin ki, bu, babanın akşam yemeği gibiydi?" Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , FasılKonuRaviHadisResulullah (sav) şöyle buyurdular: "Namaz başlar ve akşam yemeği de hazır olursa akşam yemeğiyle başlayın." Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , ,
 • 16 Eylül 2012 Pazar 16 Eylül 2012 Pazar FasılKonuRaviHadisResulullah (sav)'ın yanına geldik, ikindi namazını, güneş gökte beyaz ve (sarılıktan arı ve) parlak olduğu müddetçe tehir ediyordu. Gönderen WhoSayIn zaman: Etiketler: , , Kaydol:

Show more

See More

Hadisi Şerif - Apps on Google Play

3 hours ago Ebedi olan ahiret hayatını kazanma yolunda bize rehber olan Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) 'in sünneti ışığında, hayatımızı şekillendirmek için günlük bir hadisi hayatımıza tatbik edip ezberlemeyi ve paylaşmayı hayatımıza düstur edinelim.
Offered By: Mustafa Kuş
Current Version: 1.12
Content Rating: Everyone

Show more

See More

Kütüb-i Sitte Hadis - Apps on Google Play

9 hours ago Hadis, sözlük olarak Peygamber Efendimizin (s.a.v.) fiili yaşantısı ve sözlerinden oluşmaktadır. İslam bilginlerinin Hadis alanında sahih kabul ederek, itibar ettiği 6 sahih kitapta (Kütüb-i Sitte) yer alan hadislerin tamamının yer aldığı ana metinlere bağlı kalarak tercüme ve şerh edildiği18 ciltlik dev bir kaynak eserdir.
Offered By: İslami Kitaplar
Current Version: 3.3
Content Rating: Everyone

Show more

See More

En güvenilir hadislerin derlendiği kaynak: Kütüb-i Sitte

2 hours ago Dec 11, 2019 . Kütüb-i Sitte, hadislerin büyük bir kısmını ve genellikle güvenilir olanlarını ihtiva eden altı hadis kitabından oluşur. Kur'an'dan sonra başvurulan ilk kaynak olan hadislerin derlendiği bu kitap, pek çok hadis-i şerifi konularla tasnif edilmiş şekilde aktarır. Kütüb-i Sitte'de en güvenilir kaynak olarak Buhari ve Müslim ...

Show more

See More

En güvenilir sahih hadis kitapları (Kütüb-ü sitte

5 hours ago Aug 11, 2006 . Hadis kitaplarının sıhhatçe en kuvvetli olan altısı "KütübSitte" adı altında toplanmıştır. Bunlara "sıhah-i sitte" veya "usul-ü sitte" de denir. Bu altı kitaptan ilk beşi Buhari ve Müslim'in sahihleri, Nesai, Ebu Davud ve Tirmizi'nin sünenleridir. Altıncı kitap olarak İmam Malik'in Muvatta'sını veya Darımi'nin sünenini koyanlar olmuşsa da sonunda İbn-i Mace'nin ...

Show more

See More

Kütüb-ü Sitte Hadis Ansiklopedisi Prof.Dr. İbrahim Canan

11 hours ago KÜTÜBSİTTE MÜELLİFLERİNİN HAYAT VE ESERLERİ - 1. Yukarıda, kısaca, her birini hadîs kabulündeki şartları açısından ele alarak benziyen yönlerini, ayrılan yönlerini açıkladık. Râvilerinin umumî vasıfları nelerdir, Sahîheyn'in diğerlerine üstünlüğü, bunlardan Buhârî'nin Müslim'e üstünlüğü nereden ...

Show more

See More

KÜTÜB-İ SİTTE Sorularla İslamiyet

5 hours ago İbnu'l-Esîr, İbn Mâce hariç Kütüb-i Sitte ile Muvatta'da bulunan hadisleri,-mükerrerlerini çıkararak- alfabetik tarzda tertib ettiği kitaplar ve onların alt başlıkları olan bablar halinde tasnif etmiştir. 9523 hadis bulunan bu eser Kütüb-i Sitte adıyla Türkçeye tercüme edilmiştir.

Show more

See More

Kütübi Sitte nedir, ne demek? Kütübi Sitte hangi

7 hours ago Dinimizde en çok merak edilen kitaplardan birisi Kütübi Sitte kitaplarıdır. Kütübi Sitte 6 hadis kitabından oluşur. Peki Kütübi Sitte ne demektir Hangi hadis kitapları Kütübi Sitte ...

Show more

See More

App Insights: Günlük Hadis Kütüb-i Sitte Apptopia

1 hours ago iTunes Connect App Intelligence for Günlük Hadis Kütüb-i Sitte. Insights into Download, usage, revenue, rank & SDK data. Compare performance to the competition.

Show more

See More

Günlük Hadis Kütüb-i Sitte App for iPhone - Free Download

6 hours ago Download Günlük Hadis Kütüb-i Sitte App 1.1 for iPad & iPhone free online at AppPure. Get Günlük Hadis Kütüb-i Sitte for iOS latest version. Günlük Resimli Hadis Kütüb-i Sitte uygulaması ile sürekli güncellenen ebedi ahiret yaşamını kazanma yolunda bize rehber olan Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (صلى الله عليه و سلم)'in sünneti ...

Show more

See More

Hadis Programı İndir - Kutub-i Sitte & Sahih'i Buhari

6 hours ago Author: Unknown Facebook; GooglePlus; Twitter; Hello, I am Author, decode to know more: In commodo magna nisl, ac porta turpis blandit quis. Lorem ipsum dolor sit

Show more

See More

Kütüb-i Sitte Hadisleri / 1-10 - Oku/Dinle (Hadis-i

5 hours ago Kütübi Sitte Hadisi Şerifleri Metinleriyle Beraber Dinle.... 1-10 Nolu Hadisler....Hadis ezberlemek veya boş vakitlerinde hadis dinlemek isteyenler için İlmî...

Show more

See More

‎Günlük Hadis Kütüb-i Sitte on the App Store

2 hours ago Günlük Resimli Hadis Kütüb-i Sitte uygulaması ile sürekli güncellenen ebedi ahiret yaşamını kazanma yolunda bize rehber olan Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (صلى الله عليه و سلم)'in sünneti ışığındaki hadislere, dualara, cuma mesajlarına, dini sözlere günlük erişebilir ve belirlediğiniz bir saatte bildirim alabilirsiniz.
Category: Utilities

Show more

See More

Günlük Hadis Kütüb-i Sitte Apps 148Apps

11 hours ago App Description. Günlük Resimli Hadis Kütüb-i Sitte uygulaması ile sürekli güncellenen ebedi ahiret yaşamını kazanma yolunda bize rehber olan Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (صلى الله عليه و سلم)'in sünneti ışığındaki hadislere, dualara, cuma mesajlarına, dini sözlere günlük erişebilir ve belirlediğiniz bir saatte bildirim alabilirsiniz.

Show more

See More

‎Günlük Hadis Kütüb-i Sitte en App Store

10 hours agoGünlük Resimli Hadis Kütüb-i Sitte uygulaması ile sürekli güncellenen ebedi ahiret yaşamını kazanma yolunda bize rehber olan Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (صلى الله عليه و سلم)'in sünneti ışığındaki hadislere, dualara, cuma mesajlarına, dini …

Show more

See More

Aile içi iletişim sorunları ve çözüm yolları

9 hours ago Aug 20, 2012 . Münavı, Feyzu'l- kadır, 11,333, hadis nu: 1977) Hediyeleşiniz ki birbirinize karşı muhabbet hasıl olsun ve aradaki düşmanlık sona ersin. “ (Malik, Muvatta, Hüsnü'I-Hulk 16. Hadis için bkz: Kütüb-i Sitte, hadis nu: 3393)

Show more

See More

Sorubak.Com Eğitimde Öncü Adres 2021-2022

8 hours ago Sorubak.Com | Eğitimde Öncü Adres 2021-2022 ,sorubak.com

Show more

See More

KÜTÜB_İ SİTTE 1001 HADİS - Home Facebook

6 hours ago KÜTÜBSİTTE 1001 HADİS. 8,881 likes · 5 talking about this. Kim ümmetime, helalini ve haramını bilsin diye, Allah'ın rızasını umarak, kırk hadis

Show more

See More

Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerifleri - Home Facebook

3 hours ago Kütüb-i Sitte Hadis-i Şerifleri. July 17, 2019 ·. 50 - Nevvas İbnu Sem'an (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) buyurdular ki: "Allah, bize iki tarafında iki ev bulunan bir doğru yolu misal veriyor. -Bir rivayette iki ev değil "İki sur" denmiştir- Bu evlerin açık olan kapıları vardır.

Show more

See More

Frequently Asked Questions

 • How does K252a inhibit tyrosine phosphorylation of Trk A?

  K252a inhibits tyrosine phosphorylation of Trk A induced by NGF. PC12 cells were incubated in the presence or absence of 10 ng /ml NGF with or without various concentrations of K252a.

 • What is the role of K252a in myogenic differentiation?

  K252a is reported to promote myogenic differentiation in C2 mouse myoblasts and has been shown to block the neuronal differentiation of rat pheochromocytoma PC12 cells by inhibition of trk tyrosine kinase activity.

 • What is the role of K252a in the pathophysiology of NGF toxicity?

  K252a inhibits tyrosine phosphorylation of Trk A induced by NGF. PC12 cells were incubated in the presence or absence of 10 ng /ml NGF with or without various concentrations of K252a. ^ Ruegg, U.T. et al. (1989) Tips 10, 218.

 • What is the mechanism of action of K252a?

  K252a is an alkaloid isolated from Nocardiopsis bacteria. This staurosporine analog is a highly potent cell permeable inhibitor of CaM kinase and phosphorylase kinase (IC 50 = 1.8 and 1.7 nmol / L, respectively). At higher concentrations it is also an efficient inhibitor of serine/threonine protein kinases (IC 50 of 10 to 30 nmol/L).

Have feedback?

If you have any questions, please do not hesitate to ask us.